Login to access product before year 2023
SASBADI SDN. BHD. 198501006847
(Anak syarikat milik penuh Sasbadi Holdings Berhad 201201038178)

Lot 12, Jalan Teknologi 3/4, Taman Sains Selangor 1,
Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.

Tel: +603-61451188
Faks: +60361451199
Laman web: www.sasbadisb.com
e-mel: enquiry@sasbadi.com

PERHATIAN:

  1. Akses kepada mana-mana produk tertakluk pada terma dan syarat yang telah ditetapkan selain terhad kepada tahun terbitan dan sesi persekolahan berkaitan dengan produk tersebut. Hal ini bermakna akses kepada produk-produk ini akan ditamatkan jika produk berkenaan sudah tamat tempoh penggunaannya.
  2. Bagi produk terbitan baharu, anda perlu memohon Product Key baharu bagi memperoleh akses kepada produk berkenaan daripada wakil jualan atau menghubungi talian +60 12-210 3239.
  3. Tidak dibenarkan memetik atau mencetak kembali mana-mana bahagian isi buku ini dalam bentuk apa jua dengan cara apa pun, baik secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau yang lain-lain sebagainya sebelum mendapat izin bertulis daripada Penerbit.